Sản phẩm

mỗi trang
Máy nén lạnh Copeland CR37K6M-TFD-101 Call

Máy nén lạnh Copeland CR37K6M-TFD-101

Tên sản phẩm: Máy nén Copeland CR37K6M- TFD Công suất: 31.200Btu/h Nguồn điện:380-420V/3P/50Hz Môi chất lạnh: Gas R22 Xuất xứ:Ấn Độ

091 40 40 090
Máy nén lạnh Copeland CR37K6M- TF5 Call

Máy nén lạnh Copeland CR37K6M- TF5

Tên sản phẩm: Máy nén Copeland CR37K6M- TF5 Công suất: 36.500Btu/h Nguồn điện:200-230V/3P/60Hz Môi chất lạnh: Gas R22 Xuất xứ:Ấn Độ

091 40 40 090
Máy nén lạnh Copeland CR37K6M- PFZ Call

Máy nén lạnh Copeland CR37K6M- PFZ

Tên sản phẩm: Máy nén Copeland CR37K6M- PFZ Công suất:30.600Btu/h Nguồn điện:220-240V/1P/50Hz Môi chất lạnh: Gas R22 Xuất xứ:Ấn Độ

091 40 40 090
Máy nén lạnh Copeland CR37K6M- PFV Call

Máy nén lạnh Copeland CR37K6M- PFV

Tên sản phẩm: Máy nén Copeland CR37K6M- PFV Công suất: 36.800Btu/h Nguồn điện: 208-230V/1P/60Hz Môi chất lạnh: Gas R22 Xuất xứ:Ấn Độ

091 40 40 090
Máy nén lạnh Copeland CR36K6M-TFM Call

Máy nén lạnh Copeland CR36K6M-TFM

Tên sản phẩm: Máy nén Copeland CR36K6M- TFM Công suất: 29.100Btu/h Nguồn điện:400V/3P/50Hz Môi chất lạnh: Gas R22 Xuất xứ:Ấn Độ

091 40 40 090
Máy nén lạnh Copeland CR36K6M- PFZ Call

Máy nén lạnh Copeland CR36K6M- PFZ

Tên sản phẩm: Máy nén Copeland CR36K6M- PFZ Công suất: 29.300Btu/h Nguồn điện:220 – 240V/1P/50Hz Môi chất lạnh: Gas R22 Xuất xứ:Ấn Độ

091 40 40 090
Máy nén lạnh Copeland CR34K6M- TFD Call

Máy nén lạnh Copeland CR34K6M- TFD

Tên sản phẩm: Máy nén Copeland CR34K6M- TFD Công suất: 33.900Btu/h Nguồn điện:200 – 230V/3P/60Hz Môi chất lạnh: Gas R22 Xuất xứ:Ấn Độ

091 40 40 090
Máy nén lạnh Copeland CR34K6M- TF5 Call

Máy nén lạnh Copeland CR34K6M- TF5

Tên sản phẩm: Máy nén Copeland CR34K6M- TF5 Công suất: 33.900Btu/h Nguồn điện:200 – 230V/3P/60Hz Môi chất lạnh: Gas R22 Xuất xứ:Ấn Độ

091 40 40 090
Máy nén lạnh Copeland CR32K6M-PFZ Call

Máy nén lạnh Copeland CR32K6M-PFZ

Tên sản phẩm: Máy nén Copeland CR32K6M-PFZ Công suất: 27.200Btu/h Nguồn điện:220 – 240V/1P/50Hz Môi chất lạnh: Gas R22 Xuất xứ:Ấn Độ

091 40 40 090
Máy nén lạnh Copeland CR34K6M-PFZ Call

Máy nén lạnh Copeland CR34K6M-PFZ

Tên sản phẩm: Máy nén Copeland CR34K6M-PFZ Công suất: 28.700Btu/h Nguồn điện:220 – 240V/1P/50Hz Môi chất lạnh: Gas R22 Xuất xứ:Ấn Độ

091 40 40 090
Máy nén lạnh Copeland CR32K6M-PFV Call

Máy nén lạnh Copeland CR32K6M-PFV

Tên sản phẩm: Máy nén Copeland CR32K6M-PFV Công suất: 32.200Btu/h Nguồn điện:208 – 230V/1P/60Hz Môi chất lạnh: Gas R22 Xuất xứ:Ấn Độ

091 40 40 090
Máy nén lạnh Copeland CR30K6M-PF1 Call

Máy nén lạnh Copeland CR30K6M-PF1

Tên sản phẩm: Máy nén Copeland CR30K6M-PF1 Công suất: 24.250Btu/h Nguồn điện:230V/1P/50Hz Môi chất lạnh: Gas R22 Xuất xứ:Ấn Độ

091 40 40 090
Máy nén lạnh Copeland CR28K6M-PFV Call

Máy nén lạnh Copeland CR28K6M-PFV

Tên sản phẩm: Máy nén Copeland CR28K6M-PFV Công suất: 28.500Btu/h Nguồn điện: 208-230V/1P/60Hz Môi chất lạnh: Gas R22 Xuất xứ:Ấn Độ

091 40 40 090
Máy nén lạnh Copeland CR24K6M-TFD Call

Máy nén lạnh Copeland CR24K6M-TFD

Tên sản phẩm: Máy nén Copeland CR24K6M-TFD Công suất: 19.900Btu/h Nguồn điện: 380-420V/3P/50Hz Môi chất lạnh: Gas R22 Xuất xứ:Ấn Độ

091 40 40 090
Máy nén lạnh Copeland CR24K6M-TF5 Call

Máy nén lạnh Copeland CR24K6M-TF5

Tên sản phẩm: Máy nén Copeland CR24K6M-TF5 Công suất: 23.300Btu/h Nguồn điện: 200-230V/3P/60Hz Môi chất lạnh: Gas R22 Xuất xứ:Ấn Độ

091 40 40 090
Máy nén lạnh Copeland CR24K6M-PFZ Call

Máy nén lạnh Copeland CR24K6M-PFZ

Tên sản phẩm: Máy nén Copeland CR24K6M-PFZ Công suất: 19.800Btu/h Nguồn điện: 220-240V/1P/50Hz Môi chất lạnh: Gas R22 Xuất xứ:Ấn Độ

091 40 40 090
Máy nén lạnh Copeland CR24K6M-PFV Call

Máy nén lạnh Copeland CR24K6M-PFV

Tên sản phẩm: Máy nén Copeland CR24K6M-PFV Công suất: 23.900Btu/h Nguồn điện: 208-230V/1P/60Hz Môi chất lạnh: Gas R22 Xuất xứ:Ấn Độ

091 40 40 090
Máy nén lạnh Copeland CR22K6M-PF1 Call

Máy nén lạnh Copeland CR22K6M-PF1

Tên sản phẩm: Máy nén Copeland CR22K6M-PF1 Công suất: 18.500Btu/h Nguồn điện: 230V/1P/50Hz Môi chất lạnh: Gas R22 Xuất xứ:Ấn Độ

091 40 40 090
Máy nén lạnh Copeland CR20K6M-PFV Call

Máy nén lạnh Copeland CR20K6M-PFV

Tên sản phẩm: Máy nén Copeland CR20K6M-PFV Công suất: 20.000Btu/h Nguồn điện: 208-230V/1P/60Hz Môi chất lạnh: Gas R22 Xuất xứ:Ấn Độ

091 40 40 090
Máy nén lạnh Copeland ZX51KCE-TFD-558 Call

Máy nén lạnh Copeland ZX51KCE-TFD-558

• Model : ZX51KCE-TFD-558 • Công suất : 7.5 HP • Tác nhân lạnh : R22/R404A • Nguồn điện : 380V/3P/50Hz • Đường kính ống hút : 19mm • Đường kính ổng đẩy : 12.7mm

091 40 40 090
Máy nén lạnh Copeland ZX45KCE-TFD-558 Call

Máy nén lạnh Copeland ZX45KCE-TFD-558

• Model : ZX45KCE-TFD-558 • Công suất : 6 HP • Tác nhân lạnh : R22/R404A • Nguồn điện : 380V/3P/50Hz • Đường kính ống hút : 19mm • Đường kính ổng đẩy : 12.7mm

091 40 40 090
Máy nén lạnh Copeland ZX38KCE-TFD-558 Call

Máy nén lạnh Copeland ZX38KCE-TFD-558

• Model : ZX38KCE-TFD-558 • Công suất : 5 HP • Tác nhân lạnh : R22/R404A • Nguồn điện : 380V/3P/50Hz • Đường kính ống hút : 19mm • Đường kính ổng đẩy : 12.7mm

091 40 40 090
Máy nén lạnh Copeland ZX30KCE-TFD-558 Call

Máy nén lạnh Copeland ZX30KCE-TFD-558

• Model : ZX30KCE-TFD-558 • Công suất : 4 HP • Tác nhân lạnh : R22/R404A • Nguồn điện : 380V/3P/50Hz • Đường kính ống hút : 19mm • Đường kính ổng đẩy : 12.7mm

091 40 40 090
Máy nén lạnh Copeland ZX21KCE-TFD-558 Call

Máy nén lạnh Copeland ZX21KCE-TFD-558

• Model : ZX21KCE-TFD-558 • Công suất : 3 HP • Tác nhân lạnh : R22/R404A • Nguồn điện : 380V/3P/50Hz • Đường kính ống hút : 19mm • Đường kính ổng đẩy : 12.7mm

091 40 40 090
Máy nén lạnh Copeland ZX15KCE-TFD-558 Call

Máy nén lạnh Copeland ZX15KCE-TFD-558

• Model : ZX15KCE-TFD-558 • Công suất : 2.0 HP • Tác nhân lạnh : R22/R404A • Nguồn điện : 380V/3P/50Hz • Đường kính ống hút : 19mm • Đường kính ổng đẩy : 12.7mm

091 40 40 090
Máy nén lạnh Copeland ZXI06KCE-TFD-687 Call

Máy nén lạnh Copeland ZXI06KCE-TFD-687

• Model : ZXI06 KCE-TFD-687 • Công suất : 2.0 HP • Tác nhân lạnh : R22/R404A • Nguồn điện : 380V/3P/50Hz • Đường kính ống hút : 19mm • Đường kính ổng đẩy : 12.7mm

091 40 40 090
Máy nén lạnh Copeland ZXI08KCE-TFD-687 Call

Máy nén lạnh Copeland ZXI08KCE-TFD-687

• Model : ZXI08 KCE-TFD-687 • Công suất : 2.5 HP • Tác nhân lạnh : R22/R404A • Nguồn điện : 380V/3P/50Hz • Đường kính ống hút : 19mm • Đường kính ổng đẩy : 12.7mm

091 40 40 090
Máy nén lạnh Copeland ZXI09KCE-TFD-687 Call

Máy nén lạnh Copeland ZXI09KCE-TFD-687

• Model : ZXI09 KCE-TFD • Công suất : 3 HP • Tác nhân lạnh : R22/R404A • Nguồn điện : 380V/3P/50Hz • Đường kính ống hút : 19mm • Đường kính ổng đẩy : 12.7mm

091 40 40 090
Máy nén lạnh Copeland ZXI11KCE-TFD-647 Call

Máy nén lạnh Copeland ZXI11KCE-TFD-647

• Model : ZXI11 KCE-TFD • Công suất : 3.5 HP • Tác nhân lạnh : R22/R404A • Nguồn điện : 380V/3P/50Hz • Đường kính ống hút : 19mm • Đường kính ổng đẩy : 12.7mm

091 40 40 090
Máy nén lạnh Copeland ZXI14KCE-TFD-647 Call

Máy nén lạnh Copeland ZXI14KCE-TFD-647

• Model : ZXI14 KCE-TFD • Công suất : 4 HP • Tác nhân lạnh : R22/R404A • Nguồn điện : 380V/3P/50Hz • Đường kính ống hút : 19mm • Đường kính ổng đẩy : 12.7mm

091 40 40 090
Máy nén lạnh Copeland ZXI15KCE-TFD-647 Call

Máy nén lạnh Copeland ZXI15KCE-TFD-647

• Model : ZXI15 KCE-TFD • Công suất : 5 HP • Tác nhân lạnh : R22/R404A • Nguồn điện : 380V/3P/50Hz • Đường kính ống hút : 19mm • Đường kính ổng đẩy : 12.7mm

091 40 40 090
Máy nén lạnh Copeland ZXI18KCE-TFD-557 Call

Máy nén lạnh Copeland ZXI18KCE-TFD-557

• Model : ZXI18 KCE-TFD • Công suất : 6 HP • Tác nhân lạnh : R22/R404A • Nguồn điện : 380V/3P/50Hz • Đường kính ống hút : 19mm • Đường kính ổng đẩy : 12.7mm

091 40 40 090
Máy nén lạnh Copeland ZXI21KCE-TFD-557 Call

Máy nén lạnh Copeland ZXI21KCE-TFD-557

• Model : ZXI21 KCE-TFD • Công suất : 7.5 HP • Tác nhân lạnh : R22/R404A • Nguồn điện : 380V/3P/50Hz • Đường kính ống hút : 19mm • Đường kính ổng đẩy : 12.7mm

091 40 40 090

Hổ trợ trực tuyến

Hotline

Hotline - 091 40 40 090

Hổ trợ kỹ Thuật

Hổ trợ kỹ Thuật - 0933 677 826

Kinh doanh

Kinh doanh - 0948 138 831

Mail liên hệ

Mail liên hệ - thietbilanhbaokhang@gmail.com

Tin tức

Sản phẩm Hot

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 14
  • Hôm nay 167
  • Hôm qua 920
  • Trong tuần 1,087
  • Trong tháng 5,973
  • Tổng cộng 97,912

Quảng cáo 1

Quảng cáo 2

Top

   (0)