Hổ trợ trực tuyến

Hotline - 091 40 40 090

Hotline - 091 40 40 090

Hổ trợ kỹ Thuật - 0933 677 826

Hổ trợ kỹ Thuật - 0933 677 826

Kinh doanh - 0948 138 831

Kinh doanh - 0948 138 831

Mail liên hệ - thietbilanhbaokhang@gmail.com

Mail liên hệ - thietbilanhbaokhang@gmail.com

Tin tức

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 0
  • Hôm nay 0
  • Hôm qua 0
  • Trong tuần 0
  • Trong tháng 0
  • Tổng cộng 0

MÁY NÉN LẠNH EMBRACO

mỗi trang
MÁY NÉN EMBRACO FMFT413U

MÁY NÉN EMBRACO FMFT413U

Tên sản phẩm: Model FMFT413U Công suất điện (HP): 1/2HP Môi chất lạnh: R290 Cấp độ lạnh: LBP Nguồn điện: Trong lượng: 52KG Xuất xứ: BRAZIN
091 40 40 090
MÁY NÉN EMBRACO SE6021GS-O

MÁY NÉN EMBRACO SE6021GS-O

Tên sản phẩm: Model SE6021GS-O Công suất điện (HP): 3HP Môi chất lạnh: Cấp độ lạnh: Nguồn điện: Trong lượng: Xuất xứ: BRAZIN
091 40 40 090
MÁY NÉN EMBRACO SE6015GS-O

MÁY NÉN EMBRACO SE6015GS-O

Tên sản phẩm: Model SE6015GS-O Công suất điện (HP): 2HP Môi chất lạnh: Cấp độ lạnh: Nguồn điện: Trong lượng: Xuất xứ: BRAZIN
091 40 40 090
MÁY NÉN EMBRACO NT6226GK

MÁY NÉN EMBRACO NT6226GK

Tên sản phẩm: NT6226GK 220-240V 50Hz Embraco / Slovakia Refrigerant : R-404A / MBP Displacement: 22.37(cm³) Commercial designation: 1+hp Cooling capacity: 3355 (W) Effiency: 2.44 ( W/W) Trong lượng: 17,5kg
091 40 40 090
MÁY NÉN EMBRACO NEU6212GK

MÁY NÉN EMBRACO NEU6212GK

Tên sản phẩm: NEU6212GK 220-240V 50Hz Embraco / Slovakia Refrigerant: R-404A / MBP Displacement: 8.77(cm³) Commercial designation: 1/2hp Cooling capacity: 1438(W) Effiency: 2.23 (W/W) Trong lượng: 10,6kg Xuất xứ: Brazil
091 40 40 090
MÁY NÉN EMBRACO NEK6214Z

MÁY NÉN EMBRACO NEK6214Z

Tên sản phẩm: Model NEK6214Z Công suất điện (HP): 1/2 HP Môi chất lạnh: R134A Cấp độ lạnh: HBP Nguồn điện: 1P Trong lượng: 11,6kg Xuất xứ: Brazil
091 40 40 090
MÁY NÉN EMBRACO NJ2192GJ

MÁY NÉN EMBRACO NJ2192GJ

Tên sản phẩm: Model NJ2192GJ Công suất điện (HP): 1 1/4 HP Môi chất lạnh: R404A Cấp độ lạnh: LBP Nguồn điện: 1P Trong lượng: 22kg Xuất xứ: Brazil
091 40 40 090
MÁY NÉN EMBRACO SE6036GS-O

MÁY NÉN EMBRACO SE6036GS-O

Tên sản phẩm: Model: SE6036GS-O 380-420-50Hz Công suất: Gas: LRA: 60 RLA: 8.0 Nguồn điện: 3P
091 40 40 090
MÁY NÉN EMBRACO SE6053GS-O

MÁY NÉN EMBRACO SE6053GS-O

Tên sản phẩm: Model: SE6053GS-O 380-420-50Hz Công suất: LRA: 117 RLA: 11.8 Gas: Nguồn điện: 3P
091 40 40 090
MÁY NÉN EMBRACO FFI10HAK

MÁY NÉN EMBRACO FFI10HAK

Tên sản phẩm: Model: FFI10HAK 220-240-50Hz Công suất: 1/4 HP Gas: R134A Nguồn điện: 1P Trọng lượng: 10,85kg Ứng dụng: L/M/HBP
091 40 40 090
MÁY NÉN EMBRACO UNEK6210GK

MÁY NÉN EMBRACO UNEK6210GK

Tên sản phẩm: Model: UNEK6210GK 220-240-50Hz Công suất: Gas: R404A Nguồn điện: 1P
091 40 40 090
MÁY NÉN EMBRACO NEU6215GK

MÁY NÉN EMBRACO NEU6215GK

Tên sản phẩm: Model: NEU6215GK 220-240-50Hz Công suất: Gas: R404A Nguồn điện: 1P
091 40 40 090
MÁY NÉN EMBRACO FMXY9C

MÁY NÉN EMBRACO FMXY9C

Tên sản phẩm: Model: FMXY9C Công suất: Gas: Nguồn điện:
091 40 40 090
MÁY NÉN EMBRACO FMXY6C

MÁY NÉN EMBRACO FMXY6C

Tên sản phẩm: Model: FMXY6C Công suất: Gas: R600A. Nguồn điện: 3P
091 40 40 090
MÁY NÉN EMBRACO EMT55HLR

MÁY NÉN EMBRACO EMT55HLR

Tên sản phẩm: Model: EMT55HLR Công suất: 1/5HP Gas: R134. Nguồn điện: 1P
091 40 40 090
MÁY NÉN EMBRACO EMT45HLR

MÁY NÉN EMBRACO EMT45HLR

Tên sản phẩm: Model: EMT45HLR Công suất: HP Gas: R134. Nguồn điện: 1P
091 40 40 090
MÁY NÉN EMBRACO NT2210GK

MÁY NÉN EMBRACO NT2210GK

Tên sản phẩm: Model NT2210GK Công suất điện (HP): 1 1/4 HP Môi chất lạnh: R404A Cấp độ lạnh: LBP Nguồn điện: Xuất xứ: Brazil
091 40 40 090
MÁY NÉN EMBRACO FF8,5HBK

MÁY NÉN EMBRACO FF8,5HBK

Tên sản phẩm: Model:FF8,5HBK Công suất: 1/4hp Nguồn điện: 230V, 50HZ,1P Gas : R134A Cấp độ lạnh : LBP
091 40 40 090
MÁY NÉN EMBRACO EMTE6187Z

MÁY NÉN EMBRACO EMTE6187Z

Tên sản phẩm: Model:EMTE6187Z Nguồn điện: 220-240V, 50HZ Gas : R134A Cấp độ lạnh : LBP
091 40 40 090
MÁY NÉN EMBRACO EMS6170Z

MÁY NÉN EMBRACO EMS6170Z

Tên sản phẩm: Model: EMS6170Z 1/2HP Gas R134. 230V/50Hz/1P
091 40 40 090
MÁY NÉN EMBRACO EMT75HLR

MÁY NÉN EMBRACO EMT75HLR

Tên sản phẩm: Model: EMT75HLR Công suất: 1/4HP Gas: R134. Nguồn điện: 1P
091 40 40 090
MÁY NÉN EMBRACO EMT65HLR

MÁY NÉN EMBRACO EMT65HLR

Tên sản phẩm: Model: EMT65HLR R134A 1/4HP ,
091 40 40 090
MÁY NÉN EMBRACO NEU6212Z

MÁY NÉN EMBRACO NEU6212Z

Tên sản phẩm: Model: NEU6212Z Refrigerant R134a NEU6212Z 1/2HP 220-240V 50Hz 1PH
091 40 40 090
MÁY NÉN EMBRACO NEU2168GK

MÁY NÉN EMBRACO NEU2168GK

Tên sản phẩm: Model: NEU2168GK 220/240V 50Hz power 3/4 HP, gas R404a/R507 LBP
091 40 40 090
MÁY NÉN EMBRACO NEU2155GK

MÁY NÉN EMBRACO NEU2155GK

Tên sản phẩm: Model: NEU2155GK Công suất 1kW ( 1.34HP ) Công suất điện 560W Môi chất R404A
091 40 40 090
MÁY NÉN EMBRACO NEU2410GK

MÁY NÉN EMBRACO NEU2410GK

Tên sản phẩm: Model: NEU2410GK
091 40 40 090
MÁY NÉN EMBRACO NEU6226GK

MÁY NÉN EMBRACO NEU6226GK

Tên sản phẩm: Model: NEU6226GK Frequency 50 Hz Voltage range 220-240 V phases 1 Refrigerant R404A
091 40 40 090
MÁY NÉN EMBRACO NEU6222GK

MÁY NÉN EMBRACO NEU6222GK

Tên sản phẩm: Model: NEU6222GK
091 40 40 090
MÁY NÉN EMBRACO NT6222GK

MÁY NÉN EMBRACO NT6222GK

Tên sản phẩm: Model: NT6222GK Nguồn điện: 220-240V, 50HZ Gas : R404a Cấp độ lạnh : MBP
091 40 40 090
MÁY NÉN EMBRACO NJ6220Z

MÁY NÉN EMBRACO NJ6220Z

Tên sản phẩm: Model: NJ6220Z Nguồn điện: 220-240V, 50HZ Gas : R134A Cấp độ lạnh : LBP
091 40 40 090
MÁY NÉN EMBRACO NEU6220GK

MÁY NÉN EMBRACO NEU6220GK

Tên sản phẩm: Model NEU6220GK
091 40 40 090
MÁY NÉN EMBRACO NEU2178GK

MÁY NÉN EMBRACO NEU2178GK

Tên sản phẩm: Model NEU2178GK Refrigerant : R-404A Application: LBP Displacement: 16.8 (cm³) Commercial designation: 1 hp Cooling capacity : 914 (W) Effiency : 1.42 ( W/W)
091 40 40 090
MÁY NÉN EMBRACO FFI12HBK

MÁY NÉN EMBRACO FFI12HBK

Tên sản phẩm: Model FFI12HBK Refrigerant : R-134A Application: LMHBP Displacement: 11.14 (cm³) Commercial designation: 1/3 + hp Cooling capacity : 319-1316 (W) Effiency : 1.25-2.61 ( W/W)
091 40 40 090
MÁY NÉN EMBRACO EGU130HLR

MÁY NÉN EMBRACO EGU130HLR

Tên sản phẩm: Model EGU130HLR Refrigerant : R-134A Application: LBP Displacement: 10.61 (cm³) Cooling capacity : 313 (W) Effiency : 1.50(W/W)
091 40 40 090
MÁY NÉN EMBRACO NT2192GK

MÁY NÉN EMBRACO NT2192GK

Tên sản phẩm: Model NT2192GK Refrigerant : R-404A Application: LBP Displacement: 22.37 (cm³) Cooling capacity : 1089 (W) Effiency : 1.47 (W/W)
091 40 40 090
Máy nén lạnh Embraco UNJ2212GK

Máy nén lạnh Embraco UNJ2212GK

Tên sản phẩm: Model UNJ2212GK Công suất điện (HP): 1 HP Môi chất lạnh: R404 Cấp độ lạnh: LBP Nguồn điện: 1P Xuất xứ: Brazil
091 40 40 090

Top

   (0)