Sản phẩm

mỗi trang
Máy nén lạnh Copeland ZR16M3-TWD-561 Call

Máy nén lạnh Copeland ZR16M3-TWD-561

Tên sản phẩm: Máy nén Copeland ZR16M3-TWD-561 LH: 0914 040 090

091 40 40 090
Máy nén lạnh Copeland ZR45KC-TF5 Call

Máy nén lạnh Copeland ZR45KC-TF5

Tên sản phẩm: Copeland ZR45KC-TF5 Copeland 4 HP, 200-230V, 3 PH, 48.200 BTU, R22, R407C, Thay thế máy nén cuộn • Máy nén Copeland nâng cấp OEM

091 40 40 090
Máy nén lạnh Copeland ZR47KC-TF7 Call

Máy nén lạnh Copeland ZR47KC-TF7

Tên sản phẩm: Copeland ZR47KC-TF7 HCFC, R-22, 60 Hz, 3 pha, 380 V Điều hòa Hiệu suất Thiết bị bay hơi Temp. (ºF) 45,00 45,00 Nhiệt độ ngưng tụ. (ºF) 130,00 100,00 Trả lại khí Temp. (ºF) 65 65 Nhiệt độ lỏng. (ºF) 115 85 Công suất (Btu / giờ) 47500 55800 Công suất (W): 4130 2940 EER (Btu / Wh): 11,50 19,00 Lưu lượng lớn (Ibs / giờ): 695 720 Hiện tại (Amps): 7,40 5,80

091 40 40 090
Máy nén lạnh Copeland ZR48KC-TF7 Call

Máy nén lạnh Copeland ZR48KC-TF7

Tên sản phẩm: Copeland ZR48KC-TF7 HCFC, R-22, 60 Hz, 3 pha, 380 V Điều hòa Hiệu suất Thiết bị bay hơi Temp. (ºF) 45,00 45,00 Nhiệt độ ngưng tụ. (ºF) 130,00 100,00 Trả lại khí Temp. (ºF) 65 65 Nhiệt độ lỏng. (ºF) 115 85 Công suất (Btu / giờ) 49100 58000 Công suất (W): 4270 3080 EER (Btu / Wh): 11,50 18,80 Lưu lượng lớn (Ibs / giờ): 720 745 Hiện tại (Amps): 7,60 5,80

091 40 40 090
Máy nén lạnh Copeland ZR68KC-TF7 Call

Máy nén lạnh Copeland ZR68KC-TF7

Tên sản phẩm: Copeland ZR68KC-TF7 HCFC, R-22, 60 Hz, 3 pha, 460 V Điều hòa Hiệu suất Thiết bị bay hơi Temp. (ºF) 45,00 45,00 Nhiệt độ ngưng tụ. (ºF) 130,00 100,00 Trả lại khí Temp. (ºF) 65 65 Nhiệt độ lỏng. (ºF) 115 85 Công suất (Btu / giờ) 70.000 82.000 Công suất (W): 5950 4250 EER (Btu / Wh): 11,80 19,30 Lưu lượng lớn (Ibs / giờ): 1030 1060 Hiện tại (Amps): 10.10 8.20

091 40 40 090
Máy nén lạnh Copeland ZR72KC-TF7 Call

Máy nén lạnh Copeland ZR72KC-TF7

Tên sản phẩm: Copeland ZR72KC-TF7 HCFC, R-22, 60 Hz, 3 pha, 460 V Điều hòa Hiệu suất Thiết bị bay hơi Temp. (ºF) 45,00 45,00 Nhiệt độ ngưng tụ. (ºF) 130,00 100,00 Trả lại khí Temp. (ºF) 65 65 Nhiệt độ lỏng. (ºF) 115 85 Công suất (Btu / giờ) 73.500 86.000 Công suất (W): 6250 4460 EER (Btu / Wh): 11,70 19,30 Lưu lượng lớn (Ibs / giờ): 1080 1110 Hiện tại (Amps): 10,50 7,80

091 40 40 090
Máy nén lạnh Copeland ZR81KC-TF7 Call

Máy nén lạnh Copeland ZR81KC-TF7

Tên sản phẩm: Copeland ZR81KC-TF7 HCFC, R-22, 60 Hz, 3 pha, 200/230 V Nhiệt độ thấp, chất lỏng tiêm Hiệu suất Thiết bị bay hơi Temp. (ºF) 45,00 35,00 Nhiệt độ ngưng tụ. (ºF) 130,00 120,00 Trả lại khí Temp. (ºF) 65 55 Nhiệt độ lỏng. (ºF) 115 105 Công suất (Btu / giờ) 128000 113000 Công suất (W): 10900 9650 EER (Btu / Wh): 11,70 11,70 Lưu lượng lớn (Ibs / giờ): 1880 1600 Hiện tại (Amps): 32,60 29,60

091 40 40 090
Máy nén lạnh Copeland ZR84KC-TF7 Call

Máy nén lạnh Copeland ZR84KC-TF7

Tên sản phẩm: Copeland ZR84KC-TF7 HCFC, R-22, 60 Hz, 3 pha, 200/230 V Chỉ có Hiệu suất Thiết bị bay hơi Temp. (ºF) 45,00 35,00 Nhiệt độ ngưng tụ. (ºF) 130,00 120,00 Trả lại khí Temp. (ºF) 65 65 Nhiệt độ lỏng. (ºF) 115 105 Công suất (Btu / giờ) 85500 74000 Công suất (W): 7300 6450 EER (Btu / Wh): 11,80 11,50 Lưu lượng lớn (Ibs / giờ): 1260 1050 Hiện tại (Amps): 13,80 12,70

091 40 40 090
Máy nén lạnh Copeland ZR94KC-TF7 Call

Máy nén lạnh Copeland ZR94KC-TF7

Tên sản phẩm: Copeland ZR94KC-TF7 HCFC, R-22, 60 Hz, 3 pha, 200/230 V Chỉ có Hiệu suất Thiết bị bay hơi Temp. (ºF) 45,00 35,00 Nhiệt độ ngưng tụ. (ºF) 130,00 120,00 Trả lại khí Temp. (ºF) 65 55 Nhiệt độ lỏng. (ºF) 115 105 Công suất (Btu / giờ) 96.500 84000 Công suất (W): 8200 7300 EER (Btu / Wh): 11,80 11,50 Lưu lượng lớn (Ibs / giờ): 1410 1190 Hiện tại (Amps): 15.10 13,80

091 40 40 090
Máy nén lạnh Copeland ZR108KC-TF7 Call

Máy nén lạnh Copeland ZR108KC-TF7

Tên sản phẩm: Máy nén Copeland ZR108KC-TF7 HCFC, R-22, 60 Hz, 3 pha, 380 V Nhiệt độ thấp, chất lỏng tiêm Hiệu suất Thiết bị bay hơi Temp. (ºF) 45,00 35,00 Nhiệt độ ngưng tụ. (ºF) 130,00 120,00 Trả lại khí Temp. (ºF) 65 55 Nhiệt độ lỏng. (ºF) 115 105 Công suất (Btu / giờ) 109000 95000 Công suất (W): 9200 8150 EER (Btu / Wh): 11,90 11,70 Lưu lượng lớn (Ibs / giờ): 1600 1350 Hiện tại (Amps): 17.10 15,70

091 40 40 090
Máy nén lạnh Copeland ZR125KC-TF7 Call

Máy nén lạnh Copeland ZR125KC-TF7

Tên sản phẩm: Máy nén Copeland ZR125KC-TF7 HCFC, R-22, 60 Hz, 3 pha, 380 V Nhiệt độ thấp, chất lỏng tiêm Hiệu suất Thiết bị bay hơi Temp. (ºF) 45,00 35,00 Nhiệt độ ngưng tụ. (ºF) 130,00 120,00 Trả lại khí Temp. (ºF) 65 55 Nhiệt độ lỏng. (ºF) 115 105 Công suất (Btu / giờ) 128000 113000 Công suất (W): 10900 9650 EER (Btu / Wh): 11,70 11,70 Lưu lượng lớn (Ibs / giờ): 1880 1600 Hiện tại (Amps): 19,70 19,90

091 40 40 090
Máy nén lạnh Copeland ZR144KC-TF7 Call

Máy nén lạnh Copeland ZR144KC-TF7

Tên sản phẩm: Máy nén Copeland ZR144KC-TF7 HCFC, R-22, 60 Hz, 3 pha, 380 V Nhiệt độ thấp, chất lỏng tiêm Hiệu suất Thiết bị bay hơi Temp. (ºF) 45,00 35,00 Nhiệt độ ngưng tụ. (ºF) 130,00 120,00 Trả lại khí Temp. (ºF) 65 55 Nhiệt độ lỏng. (ºF) 115 105 Công suất (Btu / giờ) 146000 128000 Công suất (W): 12300 10900 EER (Btu / Wh): 11,80 11,70 Lưu lượng lớn (Ibs / giờ): 2130 1810 Hiện tại (Amps): 22,50 20,40

091 40 40 090
Máy nén lạnh Copeland ZR160KC-TF7 Call

Máy nén lạnh Copeland ZR160KC-TF7

Tên sản phẩm: Máy nén Copeland ZR160KC-TF7 HCFC, R-22, 60 Hz, 3 pha, 380 V Nhiệt độ thấp, chất lỏng tiêm Hiệu suất Thiết bị bay hơi Temp. (ºF) 45,00 35,00 Nhiệt độ ngưng tụ. (ºF) 130,00 120,00 Trả lại khí Temp. (ºF) 65 55 Nhiệt độ lỏng. (ºF) 115 105 Công suất (Btu / giờ) 160000 139000 Công suất (W): 13900 12300 EER (Btu / Wh): 11,50 11,30 Lưu lượng lớn (Ibs / giờ): 2280 1920 Hiện tại (Amps): 24,20 21,21,90

091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh AJ5513E Call

Máy nén lạnh Tecumseh AJ5513E

Tên sản phẩm: Máy nén Tecumseh AJ5513E Công suất: 1.1HP Điện nguồn: 220-240V/1p/50Hz Môi chất lạnh: R22 Xuất xứ: Pháp

091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh AE2415Z-FZ1B Call

Máy nén lạnh Tecumseh AE2415Z-FZ1B

Tên sản phẩm: Máy nén Tecumseh AE2415Z-FZ1B Công suất: 3/8HP Điện nguồn: 220-240V/1p/50Hz Môi chất lạnh: R404A Xuất xứ: Pháp

091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh AE2420Z-FZ1C Call

Máy nén lạnh Tecumseh AE2420Z-FZ1C

Tên sản phẩm: Máy nén Tecumseh AE2420Z-FZ1C Công suất: 1/2HP Điện nguồn: 220-240V/1p/50Hz Môi chất lạnh: R404A Xuất xứ: Pháp

091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh AE2425Z-FZ3C Call

Máy nén lạnh Tecumseh AE2425Z-FZ3C

Tên sản phẩm: Máy nén Tecumseh AE2425Z-FZ3C Công suất: 5/8HP Điện nguồn: 220-240V/1p/50Hz Môi chất lạnh: R404A Xuất xứ: pháp

091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh AE4430Z-FZ1A Call

Máy nén lạnh Tecumseh AE4430Z-FZ1A

Tên sản phẩm: Máy nén Tecumseh AE4430Z-FZ1A Công suất:1/4HP Điện nguồn: 220-240V/1p/50Hz Môi chất lạnh: R404A Xuất xứ: Brazil

091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh AE4440Z-FZ1A Call

Máy nén lạnh Tecumseh AE4440Z-FZ1A

Tên sản phẩm: Máy nén Tecumseh AE4440Z-FZ1A Công suất:1/3HP Điện nguồn: 220-240V/1p/50Hz Môi chất lạnh: R404A Xuất xứ: Brazil

091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh AE4450Z-FZ1A Call

Máy nén lạnh Tecumseh AE4450Z-FZ1A

Tên sản phẩm: Máy nén Tecumseh AE4450Z-FZ1A Công suất: 3/8HP Điện nguồn: 220-240V/1p/50Hz Môi chất lạnh: R404A Xuất xứ: Brazil

091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh AE4460E-FZ1B Call

Máy nén lạnh Tecumseh AE4460E-FZ1B

Tên sản phẩm: Máy nén Tecumseh AE4460E-FZ1B Công suất: 1/2HP Điện nguồn: 220-240V/1p/50Hz Môi chất lạnh: R22 Xuất xứ: Brazil

091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh AE4460Z-FZ1C Call

Máy nén lạnh Tecumseh AE4460Z-FZ1C

Tên sản phẩm: Máy nén Tecumseh AE4460Z-FZ1C Điện nguồn: 220-240V/1p/50Hz Môi chất lạnh: R404A Xuất xứ: Brazil

091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh AE4470Z-FZ3C Call

Máy nén lạnh Tecumseh AE4470Z-FZ3C

Tên sản phẩm: Máy nén Tecumseh AE4470Z-FZ3C Công suất: 5/8HP Điện nguồn: 220-240V/1p/50Hz Môi chất lạnh: R404A Xuất xứ: Brazil

091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh CAE9470Z Call

Máy nén lạnh Tecumseh CAE9470Z

Tên sản phẩm: Máy nén Tecumseh CAE9470Z Công suất: 1/2HP Điện nguồn: 220-240V/1p/50Hz Môi chất lạnh: R404A Xuất xứ: Brazil

091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh CAE9460Z Call

Máy nén lạnh Tecumseh CAE9460Z

Tên sản phẩm: Máy nén Tecumseh CAE9460Z Công suất: 1/2HP Điện nguồn: 220-240V/1p/50Hz Môi chất lạnh: R404A Xuất xứ: Brazil

091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh AJ5519E Call

Máy nén lạnh Tecumseh AJ5519E

Tên sản phẩm: Máy nén Tecumseh AJ5519E Công suất: 1-4/7HP Điện nguồn: 220-240V/1p/50Hz Môi chất lạnh: R22 Xuất xứ: Pháp

091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh AJ5515E Call

Máy nén lạnh Tecumseh AJ5515E

Tên sản phẩm: Máy nén Tecumseh AJ5515E Công suất: 1-1/4HP Điện nguồn: 220-240V/1p/50Hz Môi chất lạnh: R22 Xuất xứ: Pháp

091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh AJ5510F Call

Máy nén lạnh Tecumseh AJ5510F

Tên sản phẩm: Máy nén Tecumseh AJ5510F Công suất: 5/6HP Điện nguồn: 220-240V/1p/50Hz Môi chất lạnh: R22 Xuất xứ: Pháp

091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh CAJ4511Y Call

Máy nén lạnh Tecumseh CAJ4511Y

Tên sản phẩm: Máy nén Tecumseh CAJ4511Y Công suất: 1HP Điện nguồn: 220-240V/1p/50Hz Môi chất lạnh: R404A Xuất xứ: Pháp

091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh CAJ4492Y Call

Máy nén lạnh Tecumseh CAJ4492Y

Tên sản phẩm: Máy nén Tecumseh CAJ4492Y Công suất: O.8HP Điện nguồn: 220-240V/1p/50Hz Môi chất lạnh: R404A Xuất xứ: Pháp

091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh CAJ4476Y Call

Máy nén lạnh Tecumseh CAJ4476Y

Tên sản phẩm: Máy nén Tecumseh CAJ4476Y Công suất: O.7HP Điện nguồn: 220-240V/1p/50Hz Môi chất lạnh: R404A Xuất xứ: Pháp

091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh CAJ2464Z Call

Máy nén lạnh Tecumseh CAJ2464Z

Tên sản phẩm: Máy nén Tecumseh CAJ2464Z Công suất: 1.5HP Điện nguồn: 220-240V/1p/50Hz Môi chất lạnh: R404A Xuất xứ: Pháp

091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh CAJ2432Z Call

Máy nén lạnh Tecumseh CAJ2432Z

Tên sản phẩm: Máy nén Tecumseh CAJ2432Z Công suất: 3/4HP Điện nguồn: 220-240V/1p/50Hz Môi chất lạnh: R404A Xuất xứ: Pháp

091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh CAJ2428Z Call

Máy nén lạnh Tecumseh CAJ2428Z

Tên sản phẩm: Máy nén Tecumseh CAJ2428Z Công suất: 7/10HP Điện nguồn: 220-240V/1p/50Hz Môi chất lạnh: R404A Xuất xứ: Pháp

091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh CAJ2440Z Call

Máy nén lạnh Tecumseh CAJ2440Z

Tên sản phẩm: Máy nén Tecumseh CAJ2440Z Công suất: 1HP Điện nguồn: 220-240V/1p/50Hz Môi chất lạnh: R404A Xuất xứ: Pháp

091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh CAJ2446Z Call

Máy nén lạnh Tecumseh CAJ2446Z

Tên sản phẩm: Máy nén Tecumseh CAJ2446Z Công suất: 1HP Điện nguồn: 220-240V/1p/50Hz Môi chất lạnh: R404A Xuất xứ: Pháp

091 40 40 090

Sản phẩm Hot

Hổ trợ trực tuyến

Hotline

Hotline - 091 40 40 090

Hổ trợ kỹ Thuật

Hổ trợ kỹ Thuật - 0933 677 826

Kinh doanh

Kinh doanh - 0948 138 831

Mail liên hệ

Mail liên hệ - thietbilanhbaokhang@gmail.com

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 11
  • Hôm nay 54
  • Hôm qua 144
  • Trong tuần 992
  • Trong tháng 3,462
  • Tổng cộng 39,517

Top

   (0)