MÁY NÉN LẠNH KULTHORN

mỗi trang
Máy nén Kulthorn C-KVH140LZ Call

Máy nén Kulthorn C-KVH140LZ

Tên sản phẩm: Máy nén Kulthorn Model: C-KVH140LZ Gas: R600A;

091 40 40 090
Máy nén Kulthorn C-KVH130LZ Call

Máy nén Kulthorn C-KVH130LZ

Tên sản phẩm: Máy nén Kulthorn Model: C-KVH130LZ Gas: R600A;

091 40 40 090
Máy nén Kulthorn C-KVH110LZ Call

Máy nén Kulthorn C-KVH110LZ

Tên sản phẩm: Máy nén Kulthorn Model: C-KVH110LZ Gas: R600A;

091 40 40 090
Máy nén Kulthorn CA2435Z Call

Máy nén Kulthorn CA2435Z

Tên sản phẩm: Máy nén Kulthorn Model: CA2435Z ; Công suất: 1HP; Điện áp: 380V-420V/50HZ; Gas: R404; Xuất xứ: Thái Lan

091 40 40 090
Máy nén Kulthorn C-BZN250L5Z Call

Máy nén Kulthorn C-BZN250L5Z

Tên sản phẩm: Máy nén Kulthorn Model: C-BZN250L5Z ; Công suất: 1/3HP; Điện áp: 380V-420V/50HZ; Gas: R134; Xuất xứ: Thái Lan

091 40 40 090
Máy nén Kulthorn C-BZN200L5Y Call

Máy nén Kulthorn C-BZN200L5Y

Tên sản phẩm: Máy nén Kulthorn Model: C-BZN200L5Y ; Công suất: 1/4HP; Điện áp: 380V-420V/50HZ; Gas: R134; Xuất xứ: Thái Lan

091 40 40 090
Máy nén Kulthorn C-BZN175L5 Call

Máy nén Kulthorn C-BZN175L5

Tên sản phẩm: Máy nén Kulthorn Model: C-BZN175L5 ; Công suất: 1/5HP; Điện áp: 380V-420V/50HZ; Gas: R134; Xuất xứ: Thái Lan

091 40 40 090
Máy nén Kulthorn C-BZN140L5Z Call

Máy nén Kulthorn C-BZN140L5Z

Tên sản phẩm: Máy nén Kulthorn Model: C-BZN140L5Z ; Công suất: 1/6HP; Điện áp: 380V-420V/50HZ; Gas: R134; Xuất xứ: Thái Lan

091 40 40 090
Máy nén Kulthorn AE2416Y Call

Máy nén Kulthorn AE2416Y

Tên sản phẩm: Máy nén Kulthorn Model: AE2416Y ; Công suất: 3/8HP; Điện áp: 380V-420V/50HZ; Gas: R134; Xuất xứ: Thái Lan

091 40 40 090
Máy nén Kulthorn AE2425ZK-SR Call

Máy nén Kulthorn AE2425ZK-SR

Tên sản phẩm: Máy nén Kulthorn Model: AE2425ZK-SR ; Công suất: 5/8HP; Điện áp: 380V-420V/50HZ; Gas: R404; Xuất xứ: Thái Lan

091 40 40 090
Máy nén Kulthorn AW5542E-9 Call

Máy nén Kulthorn AW5542E-9

Tên sản phẩm: Máy nén Kulthorn Model: AW5542E-9 ; Công suất: 3.55HP; Điện áp: 380V-420V/50HZ; Gas: R22; Xuất xứ: Thái Lan

091 40 40 090
Máy nén Kulthorn AW5538E-9 Call

Máy nén Kulthorn AW5538E-9

Tên sản phẩm: Máy nén Kulthorn Model: AW5538E-9 ; Công suất: 3.06HP; Điện áp: 380V-420V/50HZ; Gas: R22; Xuất xứ: Thái Lan

091 40 40 090
Máy nén Kulthorn AW4522EK Call

Máy nén Kulthorn AW4522EK

Tên sản phẩm: Máy nén Kulthorn Model: AW4522EK ; Công suất: 1.93HP; Điện áp: 220V/50HZ; Gas: R22; Xuất xứ: Thái Lan

091 40 40 090
Máy nén Kulthorn AW5535E-9 Call

Máy nén Kulthorn AW5535E-9

Tên sản phẩm: Máy nén Kulthorn Model: AW5535E-9 ; Công suất: 2,85HP; Điện áp: 380V-420V/50HZ; Gas: R22; Xuất xứ: Thái Lan

091 40 40 090
Máy nén Kulthorn AW5530E-9 Call

Máy nén Kulthorn AW5530E-9

Tên sản phẩm: Máy nén Kulthorn Model: AW5530E-9 ; Công suất: 2,50HP; Điện áp: 380V-420V/50HZ; Gas: R22; Xuất xứ: Thái Lan

091 40 40 090
Máy nén Kulthorn AW4532GK-SA Call

Máy nén Kulthorn AW4532GK-SA

Tên sản phẩm: Máy nén Kulthorn Model: AW4532GK-SA ; Công suất: 2,69HP; Điện áp: 220V/50HZ; Gas: R22; Xuất xứ: Thái Lan

091 40 40 090
Máy nén Kulthorn AW4528EK-SA Call

Máy nén Kulthorn AW4528EK-SA

Tên sản phẩm: Máy nén Kulthorn Model: AW4528EK-SA ; Công suất: 2,43HP; Điện áp: 220V/50HZ; Gas: R22; Xuất xứ: Thái Lan

091 40 40 090
Máy nén Kulthorn AW4522EK Call

Máy nén Kulthorn AW4522EK

Tên sản phẩm: Máy nén Kulthorn Model: AW4522EK ; Công suất: 1,93HP; Điện áp: 220V/50HZ; Gas: R22; Xuất xứ: Thái Lan

091 40 40 090
Máy nén Kulthorn WJ9470GK-SA Call

Máy nén Kulthorn WJ9470GK-SA

Tên sản phẩm: Máy nén Kulthorn WJ9470GK-SA Công suất: 1.hp Điện nguồn: 220-240/1P/50Hz Môi chất lạnh: Gas R22/407C

091 40 40 090
Máy nén Kulthorn WJ9485GK-SA Call

Máy nén Kulthorn WJ9485GK-SA

Tên sản phẩm: Máy nén Kulthorn WJ9485GK-SA Công suất: 1.3hp Điện nguồn: 220-240/1P/50Hz Môi chất lạnh: Gas R22/407

091 40 40 090
Máy nén Kulthorn WJ9513E Call

Máy nén Kulthorn WJ9513E

Tên sản phẩm: Máy nén Kulthorn WJ9513E Công suất: 1.80hp Điện nguồn: 220-240/1P/50Hz Môi chất lạnh: Gas R22

091 40 40 090
Máy nén Kulthorn WJ9513Z Call

Máy nén Kulthorn WJ9513Z

Tên sản phẩm: Máy nén Kulthorn WJ9513Z Công suất: 1 1/2hp Điện nguồn: 220-240/50Hz Môi chất lạnh: Gas R404

091 40 40 090
Máy nén Kulthorn WJ5516EK Call

Máy nén Kulthorn WJ5516EK

Tên sản phẩm: Máy nén Kulthorn WJ5516EK Công suất lạnh: 13.399Btu/h Điện nguồn: 220-240/1pha/50Hz Môi chất lạnh: Gas R22 Xuất xứ: Thái Lan

091 40 40 090
Máy nén Kulthorn WJ5515EK Call

Máy nén Kulthorn WJ5515EK

Tên sản phẩm: Máy nén Kulthorn WJ5515EK Công suất lạnh: 12.000Btu/h Điện nguồn: 220-240/1pha/50Hz Môi chất lạnh: Gas R22 Xuất xứ: Thái Lan

091 40 40 090
Máy nén Kulthorn WJ5510EK Call

Máy nén Kulthorn WJ5510EK

Tên sản phẩm: Máy nén Kulthorn WJ5510EK Công suất lạnh: 9.178Btu/h Điện nguồn: 220-240/1pha/50Hz Môi chất lạnh: Gas R22 Xuất xứ: Thái Lan

091 40 40 090
Máy nén Kulthorn WJ2455ZK Call

Máy nén Kulthorn WJ2455ZK

Tên sản phẩm: Máy nén Kulthorn WJ2455ZK Công suất lạnh: 4.702Btu/h Điện nguồn: 220-240/1pha/50Hz Môi chất lạnh: Gas R404A Xuất xứ: Thái Lan

091 40 40 090
Máy nén Kulthorn WJ2450ZK-P Call

Máy nén Kulthorn WJ2450ZK-P

Tên sản phẩm: Máy nén Kulthorn WJ2450ZK-P Công suất lạnh: 3.801Btu/h Điện nguồn: 220-240/1pha/50Hz Môi chất lạnh: Gas R404A Xuất xứ: Thái Lan

091 40 40 090
Máy nén Kulthorn WJ2435ZK-P Call

Máy nén Kulthorn WJ2435ZK-P

Tên sản phẩm: Máy nén Kulthorn WJ2435ZK-P Công suất lạnh: 2.900Btu/h Điện nguồn: 220-240/1pha/50Hz Môi chất lạnh: Gas R404A Xuất xứ: Thái Lan

091 40 40 090
Máy nén Kulthorn AW5542E Call

Máy nén Kulthorn AW5542E

Tên sản phẩm: Máy nén Kulthorn AW5542E Công suất lạnh: 35.901Btu/h Điện nguồn:220-240/1pha/50Hz Môi chất lạnh: Gas R22 Xuất xứ: Thái Lan

091 40 40 090
Máy nén Kulthorn AW5538E Call

Máy nén Kulthorn AW5538E

Tên sản phẩm: Máy nén Kulthorn AW5538E Công suất lạnh: 31.500Btu/h Điện nguồn:220-240/1pha/50Hz Môi chất lạnh: Gas R22 Xuất xứ: Thái Lan

091 40 40 090
Máy nén Kulthorn AW5532EK Call

Máy nén Kulthorn AW5532EK

Tên sản phẩm: Máy nén Kulthorn AW5532EK Công suất lạnh: 26.852Btu/h Điện nguồn:220-240/1pha/50Hz Môi chất lạnh: Gas R22 Xuất xứ: Thái Lan

091 40 40 090
Máy nén Kulthorn AW5528EK Call

Máy nén Kulthorn AW5528EK

Tên sản phẩm: Máy nén Kulthorn AW5528EK Công suất lạnh: 24252Btu/h Điện nguồn:220-240/1pha/50Hz Môi chất lạnh: Gas R22 Xuất xứ: Thái Lan

091 40 40 090
Máy nén Kulthorn AW5522EK Call

Máy nén Kulthorn AW5522EK

Tên sản phẩm: Máy nén Kulthorn AW5522EK Công suất lạnh: 19336Btu/h Điện nguồn:220-240/1pha/50Hz Môi chất lạnh: Gas R22 Xuất xứ: Thái Lan

091 40 40 090
Máy nén Kulthorn AW2495ZK-P Call

Máy nén Kulthorn AW2495ZK-P

Tên sản phẩm: Máy nén Kulthorn AW2495ZK-P Công suất lạnh: 7.923Btu/h Điện nguồn:220-240/1pha/50Hz Môi chất lạnh: Gas R22 Xuất xứ: Thái Lan

091 40 40 090
Máy nén Kulthorn AW2495Z-9 Call

Máy nén Kulthorn AW2495Z-9

Tên sản phẩm: Máy nén Kulthorn AW2495Z-9 ông suất lạnh:8.165Btu/h Điện nguồn:220-240/1pha/50Hz Môi chất lạnh: Gas R404 Xuất xứ: Thái Lan

091 40 40 090
Máy nén Kulthorn AW2464ZK Call

Máy nén Kulthorn AW2464ZK

Tên sản phẩm: Máy nén Kulthorn AW2464ZK Công suất lạnh:5.391Btu/h Điện nguồn:220-240/1pha/50Hz Môi chất lạnh: Gas R404 Xuất xứ: Thái Lan

091 40 40 090

Hổ trợ trực tuyến

Hotline

Hotline - 091 40 40 090

Hổ trợ kỹ Thuật

Hổ trợ kỹ Thuật - 0933 677 826

Kinh doanh

Kinh doanh - 0948 138 831

Mail liên hệ

Mail liên hệ - thietbilanhbaokhang@gmail.com

Tin tức

Sản phẩm Hot

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 17
  • Hôm nay 123
  • Hôm qua 920
  • Trong tuần 1,043
  • Trong tháng 5,929
  • Tổng cộng 97,868

Quảng cáo 1

Quảng cáo 2

Top

   (0)