Hổ trợ trực tuyến

Hotline - 091 40 40 090

Hotline - 091 40 40 090

Hổ trợ kỹ Thuật - 0933 677 826

Hổ trợ kỹ Thuật - 0933 677 826

Kinh doanh - 0948 138 831

Kinh doanh - 0948 138 831

Mail liên hệ - thietbilanhbaokhang@gmail.com

Mail liên hệ - thietbilanhbaokhang@gmail.com

Tin tức

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 0
  • Hôm nay 0
  • Hôm qua 0
  • Trong tuần 0
  • Trong tháng 0
  • Tổng cộng 0

MÁY NÉN LẠNH TECUMSEH

mỗi trang
Máy nén lạnh Tecumseh AJ5512E

Máy nén lạnh Tecumseh AJ5512E

Tên sản phẩm: Máy nén Tecumseh AJ5512E

Công suất: 1HP

Điện nguồn: 220-240V/1p/50Hz

Môi chất lạnh: R22

Xuất xứ: Pháp

Trọng lượng: 18.1KG

091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh AJ5513E

Máy nén lạnh Tecumseh AJ5513E

Tên sản phẩm: Máy nén Tecumseh AJ5513E Công suất: 1.1HP Điện nguồn: 220-240V/1p/50Hz Môi chất lạnh: R22 Xuất xứ: Pháp
091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh AE2415Z-FZ1B

Máy nén lạnh Tecumseh AE2415Z-FZ1B

Tên sản phẩm: Máy nén Tecumseh AE2415Z-FZ1B Công suất: 3/8HP Điện nguồn: 220-240V/1p/50Hz Môi chất lạnh: R404A Xuất xứ: Pháp
091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh AE2420Z-FZ1C

Máy nén lạnh Tecumseh AE2420Z-FZ1C

Tên sản phẩm: Máy nén Tecumseh AE2420Z-FZ1C Công suất: 1/2HP Điện nguồn: 220-240V/1p/50Hz Môi chất lạnh: R404A Xuất xứ: Pháp
091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh AE2425Z-FZ3C

Máy nén lạnh Tecumseh AE2425Z-FZ3C

Tên sản phẩm: Máy nén Tecumseh AE2425Z-FZ3C Công suất: 5/8HP Điện nguồn: 220-240V/1p/50Hz Môi chất lạnh: R404A Xuất xứ: pháp
091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh AE4430Z-FZ1A

Máy nén lạnh Tecumseh AE4430Z-FZ1A

Tên sản phẩm: Máy nén Tecumseh AE4430Z-FZ1A Công suất:1/4HP Điện nguồn: 220-240V/1p/50Hz Môi chất lạnh: R404A Xuất xứ: Brazil
091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh AE4440Z-FZ1A

Máy nén lạnh Tecumseh AE4440Z-FZ1A

Tên sản phẩm: Máy nén Tecumseh AE4440Z-FZ1A Công suất:1/3HP Điện nguồn: 220-240V/1p/50Hz Môi chất lạnh: R404A Xuất xứ: Brazil
091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh AE4450Z-FZ1A

Máy nén lạnh Tecumseh AE4450Z-FZ1A

Tên sản phẩm: Máy nén Tecumseh AE4450Z-FZ1A Công suất: 3/8HP Điện nguồn: 220-240V/1p/50Hz Môi chất lạnh: R404A Xuất xứ: Brazil
091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh AE4460E-FZ1B

Máy nén lạnh Tecumseh AE4460E-FZ1B

Tên sản phẩm: Máy nén Tecumseh AE4460E-FZ1B Công suất: 1/2HP Điện nguồn: 220-240V/1p/50Hz Môi chất lạnh: R22 Xuất xứ: Brazil
091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh AE4460Z-FZ1C

Máy nén lạnh Tecumseh AE4460Z-FZ1C

Tên sản phẩm: Máy nén Tecumseh AE4460Z-FZ1C Điện nguồn: 220-240V/1p/50Hz Môi chất lạnh: R404A Xuất xứ: Brazil
091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh AE4470Z-FZ3C

Máy nén lạnh Tecumseh AE4470Z-FZ3C

Tên sản phẩm: Máy nén Tecumseh AE4470Z-FZ3C Công suất: 5/8HP Điện nguồn: 220-240V/1p/50Hz Môi chất lạnh: R404A Xuất xứ: Brazil
091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh CAE9470Z

Máy nén lạnh Tecumseh CAE9470Z

Tên sản phẩm: Máy nén Tecumseh CAE9470Z Công suất: 1/2HP Điện nguồn: 220-240V/1p/50Hz Môi chất lạnh: R404A Xuất xứ: Brazil
091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh CAE9460Z

Máy nén lạnh Tecumseh CAE9460Z

Tên sản phẩm: Máy nén Tecumseh CAE9460Z Công suất: 1/2HP Điện nguồn: 220-240V/1p/50Hz Môi chất lạnh: R404A Xuất xứ: Brazil
091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh AJ5519E

Máy nén lạnh Tecumseh AJ5519E

Tên sản phẩm: Máy nén Tecumseh AJ5519E Công suất: 1-4/7HP Điện nguồn: 220-240V/1p/50Hz Môi chất lạnh: R22 Xuất xứ: Pháp
091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh AJ5515E

Máy nén lạnh Tecumseh AJ5515E

Tên sản phẩm: Máy nén Tecumseh AJ5515E Công suất: 1-1/4HP Điện nguồn: 220-240V/1p/50Hz Môi chất lạnh: R22 Xuất xứ: Pháp
091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh AJ5510F

Máy nén lạnh Tecumseh AJ5510F

Tên sản phẩm: Máy nén Tecumseh AJ5510F Công suất: 5/6HP Điện nguồn: 220-240V/1p/50Hz Môi chất lạnh: R22 Xuất xứ: Pháp
091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh CAJ4511Y

Máy nén lạnh Tecumseh CAJ4511Y

Tên sản phẩm: Máy nén Tecumseh CAJ4511Y Công suất: 1HP Điện nguồn: 220-240V/1p/50Hz Môi chất lạnh: R404A Xuất xứ: Pháp
091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh CAJ4492Y

Máy nén lạnh Tecumseh CAJ4492Y

Tên sản phẩm: Máy nén Tecumseh CAJ4492Y Công suất: O.8HP Điện nguồn: 220-240V/1p/50Hz Môi chất lạnh: R404A Xuất xứ: Pháp
091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh CAJ4476Y

Máy nén lạnh Tecumseh CAJ4476Y

Tên sản phẩm: Máy nén Tecumseh CAJ4476Y Công suất: O.7HP Điện nguồn: 220-240V/1p/50Hz Môi chất lạnh: R404A Xuất xứ: Pháp
091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh CAJ2464Z

Máy nén lạnh Tecumseh CAJ2464Z

Tên sản phẩm: Máy nén Tecumseh CAJ2464Z Công suất: 1.5HP Điện nguồn: 220-240V/1p/50Hz Môi chất lạnh: R404A Xuất xứ: Pháp
091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh CAJ2432Z

Máy nén lạnh Tecumseh CAJ2432Z

Tên sản phẩm: Máy nén Tecumseh CAJ2432Z Công suất: 3/4HP Điện nguồn: 220-240V/1p/50Hz Môi chất lạnh: R404A Xuất xứ: Pháp
091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh CAJ2428Z

Máy nén lạnh Tecumseh CAJ2428Z

Tên sản phẩm: Máy nén Tecumseh CAJ2428Z Công suất: 7/10HP Điện nguồn: 220-240V/1p/50Hz Môi chất lạnh: R404A Xuất xứ: Pháp
091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh CAJ2440Z

Máy nén lạnh Tecumseh CAJ2440Z

Tên sản phẩm: Máy nén Tecumseh CAJ2440Z Công suất: 1HP Điện nguồn: 220-240V/1p/50Hz Môi chất lạnh: R404A Xuất xứ: Pháp
091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh CAJ2446Z

Máy nén lạnh Tecumseh CAJ2446Z

Tên sản phẩm: Máy nén Tecumseh CAJ2446Z Công suất: 1HP Điện nguồn: 220-240V/1p/50Hz Môi chất lạnh: R404A Xuất xứ: Pháp
091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh CAJ4511Z

Máy nén lạnh Tecumseh CAJ4511Z

Tên sản phẩm: Máy nén Tecumseh CAJ4511Z Công suất: 1HP Điện nguồn: 220-240V/1p/50Hz Môi chất lạnh: R404A Xuất xứ: Pháp
091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh CAJ2446Z

Máy nén lạnh Tecumseh CAJ2446Z

Tên sản phẩm: Máy nén Tecumseh CAJ2446Z Công suất: 1HP Điện nguồn: 220-240V/1p/50Hz Môi chất lạnh: R404A Xuất xứ: Pháp
091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh CAJ4517E

Máy nén lạnh Tecumseh CAJ4517E

Tên sản phẩm: Máy nén Tecumseh CAJ4517E Công suất: 1-1/2HP Điện nguồn: 220-240V/1p/50Hz Môi chất lạnh: R404A Xuất xứ: Pháp
091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh CAJ4517Z

Máy nén lạnh Tecumseh CAJ4517Z

Tên sản phẩm: Máy nén Tecumseh CAJ4517Z Công suất: 1.5HP Điện nguồn: 220-240V/1p/50Hz Môi chất lạnh: R404A Xuất xứ: Pháp
091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh CAJ4519Z

Máy nén lạnh Tecumseh CAJ4519Z

Tên sản phẩm: Máy nén Tecumseh CAJ4519Z Công suất: 1.6HP Điện nguồn: 220-240V/1p/50Hz Môi chất lạnh: R404A Xuất xứ: Pháp
091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh CAJ9480Z

Máy nén lạnh Tecumseh CAJ9480Z

Tên sản phẩm: Máy nén Tecumseh CAJ9480Z Công suất: 1/3HP Điện nguồn: 220-240V/1p/50Hz Môi chất lạnh: R404A Xuất xứ: Pháp
091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh CAJ9510Z

Máy nén lạnh Tecumseh CAJ9510Z

Tên sản phẩm: Máy nén Tecumseh CAJ9510Z Công suất: 1HP Điện nguồn: 220-240V/1p/50Hz Môi chất lạnh: R404A Xuất xứ: Pháp
091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh CAJ9513Z

Máy nén lạnh Tecumseh CAJ9513Z

Tên sản phẩm: Máy nén Tecumseh CAJ9513Z Công suất: 1-1/8HP Điện nguồn: 220-240V/1p/50Hz Môi chất lạnh: R404A Xuất xứ: Pháp
091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh TFH4540F

Máy nén lạnh Tecumseh TFH4540F

Tên sản phẩm: Máy nén Tecumseh TFH4540F Công suất: 3.3HP Điện nguồn: 220-240V/3p/50Hz Môi chất lạnh: R404A Xuất xứ: Pháp
091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh FH4540Z

Máy nén lạnh Tecumseh FH4540Z

Tên sản phẩm: Máy nén Tecumseh FH4540Z Công suất: 3.3HP Điện nguồn: 220-240V/1p/50Hz Môi chất lạnh: R404A Xuất xứ: Pháp
091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh FH4524Z

Máy nén lạnh Tecumseh FH4524Z

Tên sản phẩm: Máy nén Tecumseh FH4524Z Công suất: 2 HP Điện nguồn: 220-240V/1p/50Hz Môi chất lạnh: R404A Xuất xứ: Pháp
091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh FH4518Y

Máy nén lạnh Tecumseh FH4518Y

Tên sản phẩm: Máy nén Tecumseh FH4518Y Công suất: 1.5 HP Điện nguồn: 220-240V/1p/50Hz Môi chất lạnh: R404A Xuất xứ: Pháp
091 40 40 090

Top

   (0)