Sản phẩm

mỗi trang
MÁY NÉN Panasonic C-SB373H8G Call

MÁY NÉN Panasonic C-SB373H8G

Chi tiết sản phẩm: Model:C-SB373H8G (5HP - 3Pha) may-nen-xoan-oc-scroll-panaso... Máy nén xoắn ốc (scroll) Panasonic C-SB373H8G (5HP - 3Pha - Có đường thông dầu), dùng cho ĐHKK, R22.

091 40 40 090
MÁY NÉN EMBRACO FF8,5HBK Call

MÁY NÉN EMBRACO FF8,5HBK

Tên sản phẩm: Model:FF8,5HBK Công suất: 1/4hp Nguồn điện: 230V, 50HZ,1P Gas : R134A Cấp độ lạnh : LBP

091 40 40 090
MÁY NÉN EMBRACO EMTE6187Z Call

MÁY NÉN EMBRACO EMTE6187Z

Tên sản phẩm: Model:EMTE6187Z Nguồn điện: 220-240V, 50HZ Gas : R134A Cấp độ lạnh : LBP

091 40 40 090
MÁY NÉN EMBRACO EMS6170Z Call

MÁY NÉN EMBRACO EMS6170Z

Tên sản phẩm: Model: EMS6170Z 1/2HP Gas R134. 230V/50Hz/1P

091 40 40 090
MÁY NÉN EMBRACO EMT75HLR Call

MÁY NÉN EMBRACO EMT75HLR

Tên sản phẩm: Model: EMT75HLR Công suất: 1/4HP Gas: R134. Nguồn điện: 1P

091 40 40 090
MÁY NÉN EMBRACO EMT65HLR Call

MÁY NÉN EMBRACO EMT65HLR

Tên sản phẩm: Model: EMT65HLR R134A 1/4HP ,

091 40 40 090
MÁY NÉN EMBRACO NEU6212Z Call

MÁY NÉN EMBRACO NEU6212Z

Tên sản phẩm: Model: NEU6212Z Refrigerant R134a NEU6212Z 1/2HP 220-240V 50Hz 1PH

091 40 40 090
MÁY NÉN EMBRACO NEU2168GK Call

MÁY NÉN EMBRACO NEU2168GK

Tên sản phẩm: Model: NEU2168GK 220/240V 50Hz power 3/4 HP, gas R404a/R507 LBP

091 40 40 090
MÁY NÉN EMBRACO NEU2155GK Call

MÁY NÉN EMBRACO NEU2155GK

Tên sản phẩm: Model: NEU2155GK Công suất 1kW ( 1.34HP ) Công suất điện 560W Môi chất R404A

091 40 40 090
MÁY NÉN EMBRACO NEU2410GK Call

MÁY NÉN EMBRACO NEU2410GK

Tên sản phẩm: Model: NEU2410GK

091 40 40 090
MÁY NÉN EMBRACO NEU6226GK Call

MÁY NÉN EMBRACO NEU6226GK

Tên sản phẩm: Model: NEU6226GK Frequency 50 Hz Voltage range 220-240 V phases 1 Refrigerant R404A

091 40 40 090
MÁY NÉN EMBRACO NEU6222GK Call

MÁY NÉN EMBRACO NEU6222GK

Tên sản phẩm: Model: NEU6222GK

091 40 40 090
MÁY NÉN EMBRACO NT6222GK Call

MÁY NÉN EMBRACO NT6222GK

Tên sản phẩm: Model: NT6222GK Nguồn điện: 220-240V, 50HZ Gas : R404a Cấp độ lạnh : MBP

091 40 40 090
MÁY NÉN EMBRACO NJ6220Z Call

MÁY NÉN EMBRACO NJ6220Z

Tên sản phẩm: Model: NJ6220Z Nguồn điện: 220-240V, 50HZ Gas : R134A Cấp độ lạnh : LBP

091 40 40 090
MÁY NÉN EMBRACO NEU6220GK Call

MÁY NÉN EMBRACO NEU6220GK

Tên sản phẩm: Model NEU6220GK

091 40 40 090
MÁY NÉN EMBRACO NEU2178GK Call

MÁY NÉN EMBRACO NEU2178GK

Tên sản phẩm: Model NEU2178GK Refrigerant : R-404A Application: LBP Displacement: 16.8 (cm³) Commercial designation: 1 hp Cooling capacity : 914 (W) Effiency : 1.42 ( W/W)

091 40 40 090
MÁY NÉN EMBRACO FFI12HBK Call

MÁY NÉN EMBRACO FFI12HBK

Tên sản phẩm: Model FFI12HBK Refrigerant : R-134A Application: LMHBP Displacement: 11.14 (cm³) Commercial designation: 1/3 + hp Cooling capacity : 319-1316 (W) Effiency : 1.25-2.61 ( W/W)

091 40 40 090
MÁY NÉN EMBRACO EGU130HLR Call

MÁY NÉN EMBRACO EGU130HLR

Tên sản phẩm: Model EGU130HLR Refrigerant : R-134A Application: LBP Displacement: 10.61 (cm³) Cooling capacity : 313 (W) Effiency : 1.50(W/W)

091 40 40 090
MÁY NÉN EMBRACO NT2192GK Call

MÁY NÉN EMBRACO NT2192GK

Tên sản phẩm: Model NT2192GK Refrigerant : R-404A Application: LBP Displacement: 22.37 (cm³) Cooling capacity : 1089 (W) Effiency : 1.47 (W/W)

091 40 40 090
Máy nén lạnh Copeland ZR16M3-TWD-561 Call

Máy nén lạnh Copeland ZR16M3-TWD-561

Tên sản phẩm: Máy nén Copeland ZR16M3-TWD-561 LH: 0914 040 090

091 40 40 090
Máy nén lạnh Copeland ZR45KC-TF5 Call

Máy nén lạnh Copeland ZR45KC-TF5

Tên sản phẩm: Copeland ZR45KC-TF5 Copeland 4 HP, 200-230V, 3 PH, 48.200 BTU, R22, R407C, Thay thế máy nén cuộn • Máy nén Copeland nâng cấp OEM

091 40 40 090
Máy nén lạnh Copeland ZR47KC-TF7 Call

Máy nén lạnh Copeland ZR47KC-TF7

Tên sản phẩm: Copeland ZR47KC-TF7 HCFC, R-22, 60 Hz, 3 pha, 380 V Điều hòa Hiệu suất Thiết bị bay hơi Temp. (ºF) 45,00 45,00 Nhiệt độ ngưng tụ. (ºF) 130,00 100,00 Trả lại khí Temp. (ºF) 65 65 Nhiệt độ lỏng. (ºF) 115 85 Công suất (Btu / giờ) 47500 55800 Công suất (W): 4130 2940 EER (Btu / Wh): 11,50 19,00 Lưu lượng lớn (Ibs / giờ): 695 720 Hiện tại (Amps): 7,40 5,80

091 40 40 090
Máy nén lạnh Copeland ZR48KC-TF7 Call

Máy nén lạnh Copeland ZR48KC-TF7

Tên sản phẩm: Copeland ZR48KC-TF7 HCFC, R-22, 60 Hz, 3 pha, 380 V Điều hòa Hiệu suất Thiết bị bay hơi Temp. (ºF) 45,00 45,00 Nhiệt độ ngưng tụ. (ºF) 130,00 100,00 Trả lại khí Temp. (ºF) 65 65 Nhiệt độ lỏng. (ºF) 115 85 Công suất (Btu / giờ) 49100 58000 Công suất (W): 4270 3080 EER (Btu / Wh): 11,50 18,80 Lưu lượng lớn (Ibs / giờ): 720 745 Hiện tại (Amps): 7,60 5,80

091 40 40 090
Máy nén lạnh Copeland ZR68KC-TF7 Call

Máy nén lạnh Copeland ZR68KC-TF7

Tên sản phẩm: Copeland ZR68KC-TF7 HCFC, R-22, 60 Hz, 3 pha, 460 V Điều hòa Hiệu suất Thiết bị bay hơi Temp. (ºF) 45,00 45,00 Nhiệt độ ngưng tụ. (ºF) 130,00 100,00 Trả lại khí Temp. (ºF) 65 65 Nhiệt độ lỏng. (ºF) 115 85 Công suất (Btu / giờ) 70.000 82.000 Công suất (W): 5950 4250 EER (Btu / Wh): 11,80 19,30 Lưu lượng lớn (Ibs / giờ): 1030 1060 Hiện tại (Amps): 10.10 8.20

091 40 40 090
Máy nén lạnh Copeland ZR72KC-TF7 Call

Máy nén lạnh Copeland ZR72KC-TF7

Tên sản phẩm: Copeland ZR72KC-TF7 HCFC, R-22, 60 Hz, 3 pha, 460 V Điều hòa Hiệu suất Thiết bị bay hơi Temp. (ºF) 45,00 45,00 Nhiệt độ ngưng tụ. (ºF) 130,00 100,00 Trả lại khí Temp. (ºF) 65 65 Nhiệt độ lỏng. (ºF) 115 85 Công suất (Btu / giờ) 73.500 86.000 Công suất (W): 6250 4460 EER (Btu / Wh): 11,70 19,30 Lưu lượng lớn (Ibs / giờ): 1080 1110 Hiện tại (Amps): 10,50 7,80

091 40 40 090
Máy nén lạnh Copeland ZR81KC-TF7 Call

Máy nén lạnh Copeland ZR81KC-TF7

Tên sản phẩm: Copeland ZR81KC-TF7 HCFC, R-22, 60 Hz, 3 pha, 200/230 V Nhiệt độ thấp, chất lỏng tiêm Hiệu suất Thiết bị bay hơi Temp. (ºF) 45,00 35,00 Nhiệt độ ngưng tụ. (ºF) 130,00 120,00 Trả lại khí Temp. (ºF) 65 55 Nhiệt độ lỏng. (ºF) 115 105 Công suất (Btu / giờ) 128000 113000 Công suất (W): 10900 9650 EER (Btu / Wh): 11,70 11,70 Lưu lượng lớn (Ibs / giờ): 1880 1600 Hiện tại (Amps): 32,60 29,60

091 40 40 090
Máy nén lạnh Copeland ZR84KC-TF7 Call

Máy nén lạnh Copeland ZR84KC-TF7

Tên sản phẩm: Copeland ZR84KC-TF7 HCFC, R-22, 60 Hz, 3 pha, 200/230 V Chỉ có Hiệu suất Thiết bị bay hơi Temp. (ºF) 45,00 35,00 Nhiệt độ ngưng tụ. (ºF) 130,00 120,00 Trả lại khí Temp. (ºF) 65 65 Nhiệt độ lỏng. (ºF) 115 105 Công suất (Btu / giờ) 85500 74000 Công suất (W): 7300 6450 EER (Btu / Wh): 11,80 11,50 Lưu lượng lớn (Ibs / giờ): 1260 1050 Hiện tại (Amps): 13,80 12,70

091 40 40 090
Máy nén lạnh Copeland ZR94KC-TF7 Call

Máy nén lạnh Copeland ZR94KC-TF7

Tên sản phẩm: Copeland ZR94KC-TF7 HCFC, R-22, 60 Hz, 3 pha, 200/230 V Chỉ có Hiệu suất Thiết bị bay hơi Temp. (ºF) 45,00 35,00 Nhiệt độ ngưng tụ. (ºF) 130,00 120,00 Trả lại khí Temp. (ºF) 65 55 Nhiệt độ lỏng. (ºF) 115 105 Công suất (Btu / giờ) 96.500 84000 Công suất (W): 8200 7300 EER (Btu / Wh): 11,80 11,50 Lưu lượng lớn (Ibs / giờ): 1410 1190 Hiện tại (Amps): 15.10 13,80

091 40 40 090
Máy nén lạnh Copeland ZR108KC-TF7 Call

Máy nén lạnh Copeland ZR108KC-TF7

Tên sản phẩm: Máy nén Copeland ZR108KC-TF7 HCFC, R-22, 60 Hz, 3 pha, 380 V Nhiệt độ thấp, chất lỏng tiêm Hiệu suất Thiết bị bay hơi Temp. (ºF) 45,00 35,00 Nhiệt độ ngưng tụ. (ºF) 130,00 120,00 Trả lại khí Temp. (ºF) 65 55 Nhiệt độ lỏng. (ºF) 115 105 Công suất (Btu / giờ) 109000 95000 Công suất (W): 9200 8150 EER (Btu / Wh): 11,90 11,70 Lưu lượng lớn (Ibs / giờ): 1600 1350 Hiện tại (Amps): 17.10 15,70

091 40 40 090
Máy nén lạnh Copeland ZR125KC-TF7 Call

Máy nén lạnh Copeland ZR125KC-TF7

Tên sản phẩm: Máy nén Copeland ZR125KC-TF7 HCFC, R-22, 60 Hz, 3 pha, 380 V Nhiệt độ thấp, chất lỏng tiêm Hiệu suất Thiết bị bay hơi Temp. (ºF) 45,00 35,00 Nhiệt độ ngưng tụ. (ºF) 130,00 120,00 Trả lại khí Temp. (ºF) 65 55 Nhiệt độ lỏng. (ºF) 115 105 Công suất (Btu / giờ) 128000 113000 Công suất (W): 10900 9650 EER (Btu / Wh): 11,70 11,70 Lưu lượng lớn (Ibs / giờ): 1880 1600 Hiện tại (Amps): 19,70 19,90

091 40 40 090
Máy nén lạnh Copeland ZR144KC-TF7 Call

Máy nén lạnh Copeland ZR144KC-TF7

Tên sản phẩm: Máy nén Copeland ZR144KC-TF7 HCFC, R-22, 60 Hz, 3 pha, 380 V Nhiệt độ thấp, chất lỏng tiêm Hiệu suất Thiết bị bay hơi Temp. (ºF) 45,00 35,00 Nhiệt độ ngưng tụ. (ºF) 130,00 120,00 Trả lại khí Temp. (ºF) 65 55 Nhiệt độ lỏng. (ºF) 115 105 Công suất (Btu / giờ) 146000 128000 Công suất (W): 12300 10900 EER (Btu / Wh): 11,80 11,70 Lưu lượng lớn (Ibs / giờ): 2130 1810 Hiện tại (Amps): 22,50 20,40

091 40 40 090
Máy nén lạnh Copeland ZR160KC-TF7 Call

Máy nén lạnh Copeland ZR160KC-TF7

Tên sản phẩm: Máy nén Copeland ZR160KC-TF7 HCFC, R-22, 60 Hz, 3 pha, 380 V Nhiệt độ thấp, chất lỏng tiêm Hiệu suất Thiết bị bay hơi Temp. (ºF) 45,00 35,00 Nhiệt độ ngưng tụ. (ºF) 130,00 120,00 Trả lại khí Temp. (ºF) 65 55 Nhiệt độ lỏng. (ºF) 115 105 Công suất (Btu / giờ) 160000 139000 Công suất (W): 13900 12300 EER (Btu / Wh): 11,50 11,30 Lưu lượng lớn (Ibs / giờ): 2280 1920 Hiện tại (Amps): 24,20 21,21,90

091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh AJ5513E Call

Máy nén lạnh Tecumseh AJ5513E

Tên sản phẩm: Máy nén Tecumseh AJ5513E Công suất: 1.1HP Điện nguồn: 220-240V/1p/50Hz Môi chất lạnh: R22 Xuất xứ: Pháp

091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh AE2415Z-FZ1B Call

Máy nén lạnh Tecumseh AE2415Z-FZ1B

Tên sản phẩm: Máy nén Tecumseh AE2415Z-FZ1B Công suất: 3/8HP Điện nguồn: 220-240V/1p/50Hz Môi chất lạnh: R404A Xuất xứ: Pháp

091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh AE2420Z-FZ1C Call

Máy nén lạnh Tecumseh AE2420Z-FZ1C

Tên sản phẩm: Máy nén Tecumseh AE2420Z-FZ1C Công suất: 1/2HP Điện nguồn: 220-240V/1p/50Hz Môi chất lạnh: R404A Xuất xứ: Pháp

091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh AE2425Z-FZ3C Call

Máy nén lạnh Tecumseh AE2425Z-FZ3C

Tên sản phẩm: Máy nén Tecumseh AE2425Z-FZ3C Công suất: 5/8HP Điện nguồn: 220-240V/1p/50Hz Môi chất lạnh: R404A Xuất xứ: pháp

091 40 40 090

Hổ trợ trực tuyến

Hotline

Hotline - 091 40 40 090

Hổ trợ kỹ Thuật

Hổ trợ kỹ Thuật - 0933 677 826

Kinh doanh

Kinh doanh - 0948 138 831

Mail liên hệ

Mail liên hệ - thietbilanhbaokhang@gmail.com

Tin tức

Sản phẩm Hot

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 18
  • Hôm nay 87
  • Hôm qua 920
  • Trong tuần 1,007
  • Trong tháng 5,893
  • Tổng cộng 97,832

Quảng cáo 1

Quảng cáo 2

Top

   (0)